sERTIFISERING AV ANLEGGSMASKINER

Anleggsmaskiner skal ha minst en årlig inspeksjon for å avdekke eventuelle feil eller mangler som kan føre til ulykker og personskader.

Apeland Maskinservice AS er sertifisert til å utføre inspeksjon og sertifisering av masseforflyttingsmaskiner.

For alle masseforflyttingsmaskiner med motoreffekt over 15kW er sertifiseringen pålagt av myndighetene. Det er likevel anbefalt å utføre årlig kontroll også på mindre maskiner.

Inspeksjon skal gjennomføres årlig. Sertifiseringen er gyldig i 12 måneder fra kontrolldato.

Apeland Maskinservice AS utfører sertifiseringsarbeid og serviceoppdrag på alle typer masseforflyttingsmaskiner.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og avtale.